DREPT LA REPLICĂ al CONGAZ SA

congaz

 

Referitor la materialul publicat de dumneavoastră în data de 28 februarie 2014, intitulat ”PERICOL? Congaz nu a reușit să verifice nici jumătate din conductele prin care trece gaz” , vă comunicăm următoarele:

S.C. CONGAZ S.A. raportează anual ANRE situația privind realizarea indicatorilor generali de performanță, cum de altfel s-a procedat ăi pentru anul 2013.

Această raportare se efectuează în conformitate cu prevederile legale elaborate de ANRE, respectiv Standardul de performanță pentru seviciul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Decizia nr. 1361 din 13.12.2006, publicată în Monitorul oficial, Partea I, nr. 27 și 27 bis din 16 ianuarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale (NTPEE) – 2008, publicate în Monitorul Oficial. Partea l, nr. 255bis din 16.04.2009. Indicatorii de siguranță – IGP6, realizați și raportați de S.C. CONGAZ S.A, se incadrează în obiectivele stabilite prin Standardul de performanță, verificările tehnice ale conductelor și branșamentelor în vederea depistării eventualelor scăpări de gaze efectuându-se periodic, în funcție de numărul de defecte constatate, conform prevederilor Anexei 17 din NTPEE.

S.C. CONGAZ S.A., conform prevederilor legale și corespunzător numărului de defecte constatate / km, ar trebui să efectueze verificările tehnice ale conductelor și branșamentelor o dată la fiecare 6 luni pentru conductele din oțel subterane, o dată pe an pentru conductele din oțel supraterane, o dată la 6 luni pentru conductele din PE cu vechime < de 2 ani și o dată pe an pentru conductele din PE cu vechime > de 2 ani. Faptic, conductele de oțel subterane se verifică la fiecare  2 luni, iar cele de polietilenă indiferent de vechimea lor la fiecare 6 luni, aceste verificări efectuându-se la intervale de timp mai scurte decât cele impuse in funcție de numărul de defecte constatate/ km de conducte.

Procenții realizați, aferenți indicatorului de siguranță IGP6 se consideră îndepliniți în situația în care sunt mai mici sau egali cu valoarea maximă impusă (de ex. 16,6% realizat din maximum 50% reflectă faptul că verificările se efectuează la 2 luni față de termenul maxim de 6 luni). Înțelegem că formatul sub care se face raportarea nu este explicit, însă este obligatoriu pentru noi, fiind reglementare ANRE.

S.C. CONGAZ asigură programul de verificare a conductelor în conformitate cu prevederile legale, neexistând neconformități în ceea ce privește exploatarea rețelelor de gaze naturale, cât și în alimentarea cu gaze naturale a clienților finali.

 

În ceea ce privește telefonul de urgențe netaxabil, care este pus la dispoziția consumatorilor, acesta este accesibil 24 de ore din 24 și este amplasat alături de alte telefoane în dispeceratul S.C. CONGAZ S.A”.

 

Augustin Oprea,

Director general Congaz

 

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Comments are closed.