BAC 2014 : la Constanţa încă nu a fost semnalată nicio problemă

5.568 de absolvenţi de liceu (serie curentă – 4.820, serie anterioară – 748) susţin prima probă scrisă din cadrul examenului naţional de bacalaureat, la disciplina Limba şi literatura română.Potrivit ISJ, la nivelul judeţului nostru au fost înfiinţate 21 de centre de examen.

bacalaureat-2014

Este interzisă intrarea acestora în sălile de examen cu ghiozdane, rucsacuri, poşete etc. şi, totodată, se interzice candidaţilor să aibă în sălile de examen asupra lor telefoane mobile sau orice fel de lucrări: manuale, cărţi, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. Candidaţii care încalcă aceste reguli vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele sau obiectele interzise au fost folosite sau nu şi indiferent dacă au fost introduse de aceştia sau de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane.

Timpul destinat elaborării lucrării scrise este de trei ore, socotit din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Pentru elaborarea lucrării scrise, candidaţii trebuie să folosească numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor, numai creion negru. Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Comments are closed.